Caracter

江山易改,本性难移。 Poți schimba ușor râul sau muntele dar caracterul omului este greu de schimbat. Rivers and mountains may be changed, but it is hard to alter the character of a single person.

citește mai mult

Înțeleptul

Înțeleptul rezolvă treburile prin ”non acțiune” și instruiește ”fără cuvinte”. The sage manages affairs by "non action" and teaches by "saying nothing".

citește mai mult

Laozi spune

Omul bun este profesorul omului rău, iar omul rău este materialul din care omul bun învață. The good man is the teacher of the bad,and the bad man is the material from which the good man learns.

citește mai mult

Laozi spune

Manifestă sobrietate, îmbrățișează simplitatea,redu egoismul și adăpostește puține dorințe. Mannifest plainnes,embrace simplicity, reduce selfishness and harbor few desires.

citește mai mult

48

Cel ce caută să învețe cunoștințele îi vor spori în fiecare zi, celui ce caută Dao dorințele îi vor descrește în fiecare zi. În cele din urmă va ajunge la non-acțiune. Fără acțiune nicio faptă nu va rămâne neînfăptuită.

citește mai mult

Taijiquan

Prima modalitate de scriere, tai ji quan este cea moderna, se numeste pinyin și se folosește în prezent în China și întreaga lume. A doua modalitate de scriere, tai chi chuan este in sistemul de transliterație Wade-Giles definitivat în 1892, pentru transcrierea cu...

citește mai mult