Un foc trebuie să aibă spațiu în centrul său ca să ardă bine, un om trebuie să fie modest ca să progreseze.

A fire must have space at its centre to burn vigorously , a man must be modest to make progress.