O persoană disciplinată își propune un țel și pornește în direcția realizării țelului, ceea ce implică schimbări , învățarea de lucruri noi.

O persoană nedisciplinată are țeluri, dar nu perseverează un timp suficient ca să realizeze obiectivul.

Schimbarea necesită muncă intensă și perseverență, dar trebuie practicată doar o disciplină consimțită și calmă. Cu o disciplină draconică și eventual impusă din exterior, nu vom ajunge la rezultatele dorite.