Manifestă sobrietate, îmbrățișează simplitatea,redu egoismul și adăpostește puține dorințe.

Mannifest plainnes,embrace simplicity, reduce selfishness and harbor few desires.