Înțeleptul

Înțeleptul rezolvă treburile prin ”non acțiune” și instruiește ”fără cuvinte”. The sage manages affairs by „non action” and teaches by „saying nothing”.

Laozi spune

Omul bun este profesorul omului rău, iar omul rău este materialul din care omul bun învață. The good man is the teacher of the bad,and the bad man is the material from which the good man learns.

Laozi spune

Manifestă sobrietate, îmbrățișează simplitatea,redu egoismul și adăpostește puține dorințe. Mannifest plainnes,embrace simplicity, reduce selfishness and harbor few...