Perle de înțelepciune chinezească

人无千日好 ,花无百日红 Omul nu poate fi tot timpul norocos, cum nici florile nu pot înflori pentru totdeauna. Man cannot be always fortunate, nor can flowers blossom forever.

Perle de înțelepciune chinezească

Un foc trebuie să aibă spațiu în centrul său ca să ardă bine, un om trebuie să fie modest ca să progreseze. A fire must have space at its centre to burn vigorously , a man must be modest to make progress.

48

Cel ce caută să învețe cunoștințele îi vor spori în fiecare zi, celui ce caută Dao dorințele îi vor descrește în fiecare zi. În cele din urmă va ajunge la non-acțiune. Fără acțiune nicio faptă nu va rămâne...

Taijiquan

Prima modalitate de scriere, tai ji quan este cea moderna, se numeste pinyin și se folosește în prezent în China și întreaga lume. A doua modalitate de scriere, tai chi chuan este in sistemul de transliterație Wade-Giles definitivat în 1892, pentru transcrierea cu...